Listor / Diagnoser

Diagnoser

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

1 2 3 4 5 6 643

Diagnos
Acanthosis nigricans benigna, förvärvad
Acanthosis nigricans maligna
Acanthosis nigricans, ospecificerad
Accentuering av personlighetsdrag
Accessorisk bröstkörtel
Accessorisk bröstvårta
Accessorisk lunglob
Accessorisk njure
Accessorisk tumme (tummar)
Accessorisk tå (tår)
Accessoriskt finger (fingrar)
Accidentell punktion eller skada under kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats
Acetabulär dysplasi
Acetonuri
Acetylkolinesterashämmare
Acetylkolinesterashämmare [antikolinergika]
Achalasia cardiae
Achenbachs syndrom
Acidos
Acinetobacter som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel
Ackommodationsrubbningar
Acne agminata
Acne conglobata
Acne conglobata, ospecificerad
Acne cosmetica
Acné excoriée
Acne fulminans
Acne scrofulosorum
Acne tropica
Acne varioliformis
Acne venenata
Acne vulgaris
Acne vulgaris comedonica
Acne vulgaris nodulocystica
Acne vulgaris papulopustulosa
Acne vulgaris, ospecificerad
Acquired progressive kinking of the hair
Acrodermatitis chronica atrophicans
Acrodermatitis continua
Acrokeratosis verruciformis [Hopf]
Acyl-co-enzym A-dehydrogenas-brist
Addisonkris
Adenomatös hyperplasi av endometriet
Adenosindeaminasbrist [ADA-brist]
Adenoviral encefalit (G05.1)
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Adenovirusinfektion, ospecificerad lokalisation
Adherensileus
Adherent leukom
Adhesiv kapsulit i skulderled

Visar resultat 51-100 av 32113.

1 2 3 4 5 6 643

Slumpa fram en diagnos