Listor / Diagnoser

Diagnoser

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 643

Diagnos
Aktiv rakit
Aktiverat protein C (APC)-resistens [faktor V Leiden-mutation]
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS
Aktivitetsbegränsning på grund av funktionsnedsättning
Akustikusneurit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras på annan plats
Akut amöbadysenteri
Akut analfissur
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
Akut appendicit
Akut appendicit med generaliserad peritonit
Akut appendicit med lokaliserad peritonit
Akut atopisk konjunktivit
Akut atopisk konjunktivit orsakad av annat allergen
Akut atopisk konjunktivit orsakad av compositae-pollen
Akut atopisk konjunktivit orsakad av djurepitel
Akut atopisk konjunktivit orsakad av gräspollen
Akut atopisk konjunktivit orsakad av lövträdspollen
Akut atopisk konjunktivit orsakad av pollen UNS
Akut bronkiolit (katarr i de små luftvägarna)
Akut bronkiolit orsakad av andra specificerade organismer
Akut bronkiolit orsakad av humant metapneumovirus
Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
Akut bronkiolit, ospecificerad
Akut bronkit
Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer
Akut bronkit orsakad av coxsackievirus
Akut bronkit orsakad av ECHO-virus
Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae
Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie
Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus
Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
Akut bronkit orsakad av rhinovirus
Akut bronkit orsakad av streptokocker
Akut bronkit, ospecificerad
Akut buk
Akut bäckenperitonit hos kvinna
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
Akut cystit
Akut dilatation av magsäcken
Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad
Akut disseminerad encefalit
Akut eksem
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus) (H13.1)
Akut epiglottit
Akut erytroid leukemi

Visar resultat 151-200 av 32113.

1 2 3 4 5 6 7 8 643

Slumpa fram en diagnos