Listor / Diagnoser

Diagnoser

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 643

Diagnos
Akut konjunktivit, ospecificerad
Akut laryngit
Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och trakeit (inflammation i luftstrupen)
Akut laryngofaryngit
Akut laryngotrakeit
Akut leukemi med ospecificerad celltyp
Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen
Akut lymfadenit med andra specificerade lokalisationer
Akut lymfadenit på bålen
Akut lymfadenit på nedre extremitet
Akut lymfadenit på övre extremitet
Akut lymfadenit, ospecificerad
Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL)
Akut lymfatisk leukemi (T-ALL)
Akut lymfatisk leukemi [ALL]
Akut lymfkörtelinflammation
Akut mastoidit
Akut maxillarsinuit
Akut megakaryoblastleukemi
Akut meningokockemi
Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation
Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer
Akut monoblast-/monocytleukemi
Akut myeloisk leukemi (M0, M1, M2)
Akut myeloisk leukemi (t8;21)
Akut myeloisk leukemi [AML]
Akut myeloisk leukemi med 11q23-abnormitet
Akut myeloisk leukemi med dysplasi med multilinjärt ursprung
Akut myelomonocytleukemi
Akut myokardit
Akut myokardit, ospecificerad
Akut myringit
Akut nasofaryngit (förkylning)
Akut nasofaryngit (förkylning)
Akut njursvikt
Akut njursvikt efter förlossningen
Akut njursvikt med akut njurbarknekros
Akut njursvikt med njurmärgnekros
Akut njursvikt med tubulär nekros
Akut njursvikt, ospecificerad
Akut obstruktiv laryngit
Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) och epiglottit (inflammation i struplocket)
Akut och fulminant melioidos
Akut och ospecificerad inflammation i tårvägarna
Akut och subakut endokardit (inflammatorisk hjärtklaffsjukdom)
Akut och subakut endokardit, ospecificerad
Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit [Hurst]
Akut och subakut infektiös endokardit
Akut och subakut iridocyklit

Visar resultat 251-300 av 32113.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 643

Slumpa fram en diagnos