Listor / Diagnoser

Diagnoser (efter icd-10)

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

Diagnos ICD-10 ↑
KoleraA00
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar choleraeA000
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el torA001
Kolera, ospecificeradA009
Tyfoidfeber och paratyfoidfeberA01
TyfoidfeberA010
Paratyfoidfeber AA011
Paratyfoidfeber BA012
Paratyfoidfeber CA013
Paratyfoidfeber, ospecificeradA014
Andra salmonellainfektionerA02
SalmonellaenteritA020
SalmonellasepsisA021
Lokaliserade salmonellainfektionerA022
Andra specificerade salmonellainfektionerA028
Andra salmonellainfektioner, ospecificeradeA029
Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)A03
Shigella dysenteriae (serogrupp A)A030
Shigella flexneri (serogrupp B)A031
Shigella boydii (serogrupp C)A032
Shigella sonnei (serogrupp D)A033
Annan specificerad shigellosA038
Shigellos, ospecificeradA039
Andra bakteriella tarminfektionerA04
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterierA040
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterierA041
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterierA042
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterierA043
Annan tarminfektion med Escherichia coliA044
Enterit orsakad av CampylobacterA045
Enterit orsakad av Yersinia enterocoliticaA046
Enterokolit orsakad av Clostridium difficileA047
Andra specificerade bakteriella tarminfektionerA048
Bakteriell tarminfektion, ospecificeradA049
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan platsA05
Matförgiftning orsakad av stafylokockerA050
BotulismA051
Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii]A052
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticusA053
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereusA054
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterierA058
Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificeradA059
AmöbainfektionA06
Akut amöbadysenteriA060
Kronisk intestinal amöbainfektionA061
Kolit orsakad av amöbaA062
Amöbom i tarmenA063
Leverabscess orsakad av amöbaA064
Lungabscess orsakad av amöbaA065
Hjärnabscess orsakad av amöba (G07)A066

Visar resultat 1-50 av 32113.

Slumpa fram en diagnos