Listor / Diagnoser

Diagnoser (efter latin)

Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin

1 2 3 4 5 35

Diagnos Latin ↑
För tidig avlossning av moderkakanAblatio placentae praematura
Onormala röda blodkropparAbnormalitas erythrocytorum
Onormala vita blodkroppar som ej klassificeras på annan platsAbnormalitas leucocytorum, non alibi classificata
Onormala fynd vid undersökning av den blivande modernAbnormitates in examinatione antenatali matris inventae
VärkrubbningarAbnormitates laborum
Onormala tillstånd i moderkakanAbnormitates placentae
Misslyckat försök till abortAbortus frustra temptatus
Legal abortAbortus legalis
Ospecificerad abortAbortus non specificatus
SpontanabortAbortus spontaneus
Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalenAbscessus et granuloma intracraniale et intraspinale
Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras på annan platsAbscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis
Abscess i stolgångs- och ändtarmsområdetAbscessus perianalis et periproctalis
HalsböldAbscessus peritonsillaris
Abscess i lunga och mediastinum (lungmellanrummet)Abscessus pulmonis et mediastini
Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)Abscessus, furunculus et carbunculus cutaneus
Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingAbsentia evolutionis physiologicae normalis exspectatae
Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallandeAbusus substantiarum non addictivarum
Acanthosis nigricansAcanthosis nigricans
AkneAcne
Aktinomykos (strålsvamp)Actinomycosis
Lokaliserad fetmaAdipositas localisata
Sjukdomskänsla och trötthetAegritudo et lassitudo
Avsaknad och annan medfödd underutveckling av njureAgenesia renis et aliae reductiones defectivae renis
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmenAgenesia, atresia et stenosis congenitae intestini crassi
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmenAgenesia, atresia et stenosis congenitae intestini tenuis
Bakterier, virus och andra infektiösa organismerAgentia infectiosa bacterialia, viralia et alia
AgranulocytosAgranulocytosis
Annat icke ärrbildande håravfallAlia alopecia non cicatrizans
Annan appendicitAlia appendicitis
Andra hjärtarytmierAlia arrhythmia cordis
Annan artritAlia arthritis
Annan reumatoid artritAlia arthritis rheumatoides
Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitelAlia bacteria quaedam specificata morbos alibi classificatos provocantia
Annan akut utbredd myelinförstöringAlia demyelinatio disseminata acuta
Annan dermatitAlia dermatitis
Andra retledningsrubbningarAlia dysfunctio conductionis cordis
Annan venös emboli och trombosAlia embolia et thrombosis venarum
Annan gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsakAlia gastroenteritis et colitis causae infectiosae et non specificatae
Annan icke-infektiös inflammation i magsäcken och tarmenAlia gastroenteritis et colitis non infectiosa
Annan onormal blödning från livmodern och slidanAlia haemorrhagia anormalis uteri et vaginae
Annan icke-traumatisk intrakraniell blödningAlia haemorrhagia intracranialis non traumatica
Andra masksjukdomarAlia helminthiasis
Annan akut virushepatitAlia hepatitis viralis acuta
Annan övernäringAlia hyperalimentatio
Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)Alia hypothyreosis
Andra bandmaskinfektionerAlia infestatio cestodica
Annan inflammation i vagina och vulvaAlia inflammatio vaginae et vulvae
Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej klassificeras på annan platsAlia intoxicatio alimentaria bacterialis non alibi classificata
Annan onormal blodkemiAlia inventa abnormalia ad chemiam sanguinis pertinentia.

Visar resultat 1-50 av 1738.

1 2 3 4 5 35

Slumpa fram en diagnos