Fråga:

Vad heter Agranulocytos på latin?

Svar:

Agranulocytosis

Listor / Diagnoser / Agranulocytos / Latin