Listor / Diagnoser / Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen

Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen

ICD-10: G06
Latin: Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale [Länk]