Listor / Diagnoser / Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats

Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras på annan plats

ICD-10: G07
Latin: Abscessus et granuloma intracraniale et intraspinale in morbis alibi classificatis [Länk]