Fråga:

Vilket år upptäcktes 11 UMi b?

Svar:

2009

Listor / Exoplaneter / 11 UMi b / Upptäcktsår