Fråga:

Vilket år upptäcktes bet Cnc b?

Svar:

2014

Listor / Exoplaneter / bet Cnc b / Upptäcktsår