Fråga:

Vilket år upptäcktes 75 Cet b?

Svar:

2012

Listor / Exoplaneter / 75 Cet b / Upptäcktsår