Fråga:

Vilket år upptäcktes bet UMi b?

Svar:

2014

Listor / Exoplaneter / bet UMi b / Upptäcktsår