Fråga:

Vilket år upptäcktes BD -08 2823 c?

Svar:

2010

Listor / Exoplaneter / BD -08 2823 c / Upptäcktsår