Fråga:

Vilket år upptäcktes 91 Aqr b?

Svar:

2013

Listor / Exoplaneter / 91 Aqr b / Upptäcktsår