Fråga:

Vilket år upptäcktes BD +49 828 b?

Svar:

2015

Listor / Exoplaneter / BD +49 828 b / Upptäcktsår