Fråga:

Vilket år upptäcktes 14 Her b?

Svar:

2003

Listor / Exoplaneter / 14 Her b / Upptäcktsår