Fråga:

Vilket år upptäcktes 24 Sex c?

Svar:

2011

Listor / Exoplaneter / 24 Sex c / Upptäcktsår