Fråga:

Hur lång är filmen ... och stunden har kommit?

Svar:

20 minuter

Listor / Filmer / ... och stunden har kommit / Längd