Fråga:

När hade filmen ... och stunden har kommit premiär?

Svar:

1980

Listor / Filmer / ... och stunden har kommit / Premiär