Fråga:

När hade filmen ... och sen dör man premiär?

Svar:

1981

Listor / Filmer / ... och sen dör man / Premiär