Fråga:

När hade filmen ... och du skall vara clown premiär?

Svar:

1985

Listor / Filmer / ... och du skall vara clown / Premiär