Fråga:

I vilket land producerades ... och du skall vara clown?

Svar:

Finland

Listor / Filmer / ... och du skall vara clown / Tillverkningsland