Fråga:

När hade filmen ... eviga orsaken premiär?

Svar:

1987

Listor / Filmer / ... eviga orsaken / Premiär