Fråga:

Hur lång är filmen ...och ute är det fortfarande mörkt?

Svar:

14 minuter

Listor / Filmer / ...och ute är det fortfarande mörkt / Längd