Fråga:

När hade filmen Följ med till fabriken premiär?

Svar:

1970

Listor / Filmer / Följ med till fabriken / Premiär