Listor / Förkortningar

Förkortningar

Sortera och sök: Namn Betydelse

Förkortning
AA - Anonyma Alkoholister
AB - aktiebolag
AF - Akademiska Föreningen
ASEA - Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget
ASEAN - Association of Southeast Asian Nations
CSA - Centralförbundet för Socialt Arbete
CSA - Confederate States of America
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
DACO - De Anställdas Centralorganisation
DAFA - Datamaskincentralen för administrativ databehandling
DCRI - Direction centrale du renseignement intérieur (Frankrikes myndighet för kontraspionage)
EG - Europeiska gemenskaperna
EMU - Ekonomiska och monetära unionen
EU - Europeiska unionen
FK - Försäkringskassan
FRA - Försvarets Radioanstalt
FN - Förenta nationerna
JK - Justitiekanslern
JO - Justitieombudsman
JämO - Jämställdhetsombudsmannen
KDU - Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
KF - Kooperativa Förbundet
KO - konsumentombudsmannen
Komintern - Kommunistiska internationalen
LO - Landsorganisationen
MUF - Moderata ungdomsförbundet
NATO - North Atlantic Treaty Organization
NF - Nationernas förbund
NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
NO - Näringsfrihetsombudsmannen
OD - Orphei Drängar
OK - Oljekonsumenternas förbund
OS - Olympiska spelen
PO - Pressombudsmannen
RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans
RFSL - Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (f. d. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAP - Socialdemokratiska Arbetarepartiet
SCB - Statistiska Centralbyrån
SEB - Skandinaviska Enskilda Banken
SIFO - Svenska Institutet För Opinionsundersökningar
SJ - Statens Järnvägar eller SJ AB
SKF - Svenska Kullagerfabriken
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting
SKTF - Tidigare förkortning för Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, nuvarande Fackförbundet SKTF
SR - Sveriges Radio, Statstjänstemännens Riksförbund, med flera
SSAB - Svenskt Stål AB

Visar resultat 1-50 av 62.

Slumpa fram en förkortning