Listor / Grundämnen

Grundämnen (efter elektronkonfiguration)

Sortera och sök: Namn Atomnummer Atomradie Atomvikt Beteckning Densitet Elektronkonfiguration Engelska Kokpunkt Smältpunkt

1 2 3

Grundämne Elektronkonfiguration ↑
Bohrium
Hassium
Meitnerium
Darmstadtium
Röntgenium
Copernicium
Nihonium
Flerovium
Moskovium
Livermorium
Tenness
Oganesson
Koppar[Ar]3d¹4s¹
Skandium[Ar]3d¹4s²
Zink[Ar]3d¹4s²
Selen[Ar]3d¹4s²4p
Brom[Ar]3d¹4s²4p
Krypton[Ar]3d¹4s²4p
Gallium[Ar]3d¹4s²4p¹
Germanium[Ar]3d¹4s²4p²
Arsenik[Ar]3d¹4s²4p³
Titan[Ar]3d²4s²
Vanadin[Ar]3d³4s²
Krom[Ar]3d4s¹
Mangan[Ar]3d4s²
Järn[Ar]3d4s²
Kobolt[Ar]3d4s²
Nickel[Ar]3d4s²
Kalium[Ar]4s¹
Kalcium[Ar]4s²
Litium[He]2s¹
Beryllium[He]2s²
Syre[He]2s²2p
Fluor[He]2s²2p
Neon[He]2s²2p
Bor[He]2s²2p¹
Kol[He]2s²2p²
Kväve[He]2s²2p³
Yttrium[Kr]4d¹5s²
Zirkonium[Kr]4d²5s²
Palladium[Kr]4d5s
Niob[Kr]4d5s¹
Molybden[Kr]4d5s¹
Teknetium[Kr]4d5s¹
Rutenium[Kr]4d5s¹
Rodium[Kr]4d5s¹
Silver[Kr]4d5s¹
Kadmium[Kr]4d5s²
Tellur[Kr]4d5s²5p
Jod[Kr]4d5s²5p

Visar resultat 1-50 av 118.

1 2 3

Slumpa fram ett grundämne