Listor / Grundämnen / Väte

Väte

Atomnummer: 1 [Länk]
Atomradie: 79
Atomvikt: 1.00794 u
Beteckning: H [Länk]
Densitet: 0.0708 (@ -253degC) [Länk]
Elektronkonfiguration: 1s¹ [Länk]
Engelska: Hydrogen [Länk]
Kokpunkt: 20.28 K [Länk]
Smältpunkt: 14.01 K [Länk]

Avvikande statistik:
Atomnummer är lägst av alla Grundämnen
Atomradie är lägst av alla Grundämnen