Fråga:

Vilket atomnummer har Fermium?

Svar:

100

Listor / Grundämnen / Fermium / Atomnummer