Fråga:

Vad har Fermium för beteckning?

Svar:

Fm

Listor / Grundämnen / Fermium / Beteckning