Fråga:

Vilken kokpunkt har Fermium?

Svar:

0 K

Listor / Grundämnen / Fermium / Kokpunkt