Fråga:

Vilken smältpunkt har Fermium?

Svar:

1800 K

Listor / Grundämnen / Fermium / Smältpunkt