Listor / Grundämnen / Rutherfordium

Rutherfordium

Atomnummer: 104 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Rf [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f¹6d²7s² [Länk]
Engelska: Rutherfordium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen