Listor / Grundämnen / Dubnium

Dubnium

Atomnummer: 105 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Db [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f¹6d³6s² [Länk]
Engelska: Dubnium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen