Listor / Grundämnen / Dubnium

Dubnium

Atomnummer: 105 [Länk]
Atomradie: 0
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Db [Länk]
Densitet: - [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f¹6d³6s² [Länk]
Engelska: Dubnium [Länk]
Kokpunkt: 0 K [Länk]
Smältpunkt: 0 K [Länk]