Listor / Grundämnen / Seaborgium

Seaborgium

Atomnummer: 106 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Sg [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f¹6d¹7s² [Länk]
Engelska: Seaborgium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen