Listor / Grundämnen / Bohrium

Bohrium

Atomnummer: 107 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Bh [Länk]
Engelska: Bohrium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen