Listor / Grundämnen / Bohrium

Bohrium

Atomnummer: 107 [Länk]
Atomradie: 0
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Bh [Länk]
Densitet: - [Länk]
Elektronkonfiguration: - [Länk]
Engelska: Bohrium [Länk]
Kokpunkt: 0 K [Länk]
Smältpunkt: 0 K [Länk]