Fråga:

Vilket atomnummer har Bohrium?

Svar:

107

Listor / Grundämnen / Bohrium / Atomnummer