Fråga:

Vad har Bohrium för beteckning?

Svar:

Bh

Listor / Grundämnen / Bohrium / Beteckning