Fråga:

Vilken densitet har Bohrium?

Svar:

-

Listor / Grundämnen / Bohrium / Densitet