Fråga:

Vilken elektronkonfiguration har Bohrium?

Svar:

-

Listor / Grundämnen / Bohrium / Elektronkonfiguration