Fråga:

Vad heter Bohrium på engelska?

Svar:

Bohrium

Listor / Grundämnen / Bohrium / Engelska