Fråga:

Vilken kokpunkt har Bohrium?

Svar:

0 K

Listor / Grundämnen / Bohrium / Kokpunkt