Fråga:

Vilken smältpunkt har Bohrium?

Svar:

0 K

Listor / Grundämnen / Bohrium / Smältpunkt