Listor / Grundämnen / Hassium

Hassium

Atomnummer: 108 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Hs [Länk]
Engelska: Hassium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen