Listor / Grundämnen / Meitnerium

Meitnerium

Atomnummer: 109 [Länk]
Atomvikt: 0 u
Beteckning: Mt [Länk]
Engelska: Meitnerium [Länk]

Avvikande statistik:
Atomvikt är lägst av alla Grundämnen