Fråga:

Vilket atomnummer har Darmstadtium?

Svar:

110

Listor / Grundämnen / Darmstadtium / Atomnummer