Fråga:

Vad har Darmstadtium för beteckning?

Svar:

Uun

Listor / Grundämnen / Darmstadtium / Beteckning