Fråga:

Vilken smältpunkt har Darmstadtium?

Svar:

0 K

Listor / Grundämnen / Darmstadtium / Smältpunkt