Fråga:

Vilket atomnummer har Copernicium?

Svar:

112

Listor / Grundämnen / Copernicium / Atomnummer