Fråga:

Vad heter Copernicium på engelska?

Svar:

Ununbium

Listor / Grundämnen / Copernicium / Engelska